Köprätt

De olika köprättslagarna handlar om tiden efter ett avtals ingående, dvs. kontraktsbrotten eller avtalsbrotten. Köprätten är den del av juridiken som fokuserar på vilka regler som gäller vid köp av en vara eller en tjänst. Tillämpning av den blir aktuell om t.ex. en produkt inte motsvarar det som utlovats, inte levereras eller avhämtas enligt överenskommelse, har någon skada eller när köparen inte betalar för den. En kurs i köprätt kan därför komma till sin rätt inte bara för företagare, utan även för privatpersoner som vill veta mer om sina rättigheter och vad som gäller vid t.ex. reklamationer. Att kunna köprätten underlättar förståelsen för olika standardavtal som t.ex. ABT 06 som är en blandning av avtals och köprätt.

För vem?
Kursen riktar sig till alla som är intresserade av ämnet. Den är främst riktad till företagare och personer som arbetar med inköp, försäljning, ekonomi samt administration där det
kunskaper i köprätt behövs.

Målet med kursen

 • Kännedom om vilka rättigheter och skyldigheter man har som säljare och köpare
 • Kunna när de olika köplagarna ska tillämpas
 • Kunna de olika avtalsbrotten som dröjsmål och fel i varan
 • Påföljder för köpare respektive säljare vid avtalsbrott (rättigheter/skyldigheter)
 • Kunna när en vara är avlämnad och vad det har för betydelse
 • Känna till skillnaden mellan garantier och reklamationsrätt

Program

 • Köplagen genomgång av nyckelparagrafer
 • Konsumentköplagen genomgång av nyckelparagrafer
 • Översiktligt om den Internationella köplagen CISG
 • När gäller köplagen respektive konsumentköplagen
 • Konsument till konsument Framgår av KKL §1 och köplagen
 • Övningsuppgifter / cases