Lönesamtalet

För vem?
Kursen vänder sig till alla som för lönesamtal och anställer personal.

Målet med kursen
Efter kursen ska deltagarna ha fått goda kunskaper om det gällande regelverket för lönesamtal och medarbetarsamtal.

Program

  • Medarbetarsamtalet vs lönesamtalet
  • Vad är lön
  • Löneformer
  • När sätter man lön
  • Grunder för löneskillnader
  • Lönegrundande kriterier
  • Tillägg för personalledare
  • Tre steg i lönesättande chefs uppgift
  • Rollspel, lönesamtal
  • Tips inför lönesamtalet