Mångfaldsarbete

En utbildning om mångfaldens möjligheter och utmaningar. Hur olika får vi vara? Hur olika klarar vi av att vara?

Ett fungerande mångfaldsarbete är en ständigt pågående process där alla perspektiv på mångfald som ålder, kön, etnicitet, funktionshinder, religion med mera ingår. Vad händer när vi möter nya medarbetare eller kunder som inte stämmer överens med normen? Ökad insikt om egna och andras beteenden och förhållningssätt. Vilka konsekvenser oreflekterade bedömningar och invanda beteenden kan leda till. Vi lyfter och arbetar med begrepp som mångfald, norm, makt och fördomar. Vi ger en enklare orientering om diskrimineringsgrunderna med tips om vidare fördjupning.

På arbetsplatser med fler än 25 anställda ska arbetsgivaren arbeta planmässigt när det gäller det målinriktade arbetet med att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning inom områdena arbetsförhållanden, trakasserier och rekrytering.

Vad betyder det för oss?

Vad behöver vi göra?

För vem?
Kursen riktar sig i första hand till arbetsplatsen men kan även anpassas till en bredare målgrupp.

Målet med kursen
Att ge deltagarna mer insikt om sina egna och andras attityder, fördomar och beteende för att bidra till ett öppet och inkluderande arbetsklimat.

Program

  • Mångfaldens perspektiv
  • Skillnaden mellan mångfald och anti-diskriminering
  • Attityder, normer och värderingar
  • Jämställdhet/jämlikhet
  • Målinriktat arbete
  • Normkritik
  • Mångfaldens möjligheter

Vi arbetar med värderingsövningar som stimulerar till att synliggöra hur vi tänker och påverkas, miniföreläsningar varvat med reflektion och dialog. Kan byggas på med fördjupningar enligt önskemål. Utbildningen lämpar sig väl för internutbildning och kan anpassas till arbetsplatsen